השליח שלכם ל -
'זכר למחצית השקל' ו'מתנות לאביונים'

פרטים אישיים
שליחת שמות לגאון הינוקא שליט״א
מחצית השקל ומתנות לאביונים
בחרו את תרומתכם*
Price: ₪ 0.00

התרומות מוכרות לצרכי מס על פי סעיף 46.

קבלה על התרומה תינתן על ידי עמותת יד להועיל.

לפרטים נוספים ובירורים: 054-8434755

Powered by nextbracket.io