החלק שלך
בהחזרת החטופים!

מחזירים את השבויים לשלום ומנציחים את הנופלים!

ההזדמנות שלנו לסייע בהשבת החטופים – לבחירה והקדשת האותיות בספר התורה המרכיבות את שם החטוף/ה או הנופל/ת – ולחקיקתן בספר התורה שייכתב באחדות על ידי עם ישראל וגדולי ישראל למען הגנת עמנו ואחדותנו.

להצטרפות להשבת החטופים >>

צו השעה - ספר התורה
לזכות החטופים ולזכר הנרצחים!

בצו השעה, כל יהודי ויהודיה משתתפים בכתיבת אות בספר התורה של החטופים! ובכח האחדות והאמונה ובכח התורה נראה בקרוב ניסים ונפלאות - "ושבו בנים לגבולם"

אף אחד לא עומד מנגד, כולנו יחד לוקחים חלק בספר התורה ויחד נזכה לפעול למען השבת החטופים הביתה!

בשותפותכם בכתיבת אות בספר התורה, תזכו גם לקיים מצוות כתיבת ספר תורה וגם מצוות פדיון שבויים, גם מצוות "ואהבת לרעך כמוך" וגם לקיים את המצווה הנדירה של ערבות הדדית: "ומבשרך לא תתעלם" ובכך תביאו אליכם את הברכה הנצחית!

ויחד נזכה כולנו בקרוב לראות "ושבו בנים לגבולם"

להצטרפות להשבת החטופים >>

הספר המסוגל,
במקום המסוגל, בזמן המסוגל

למעונו של גאון ישראל הגאון הינוקא שליט"א עולות מידי יום משפחות החטופים עם השאלה הקורעת לב: כיצד ניתן לזרז את שובם של החטופים הביתה ולהוציאם מאפילה לאורה?

הגאון הינוקא יחד עם כל כלל ישראל יכתבו אות בספר התורה המיוחד לזכות החטופים ולהנצחת הנופלים.

'ספר התורה של החטופים' ייכנס לבית מדרשו של הגאון הינוקא ביום המסוגל 'ערב חג מתן תורה' ברב עם הדרת מלך.

כל אחד ואחת מאיתנו - למען השבת אחינו החטופים והשבויים הביתה!

רוצה גם להיות חלק >>

הסוד הגדול ביותר של עם ישראל - הסוד שתמיד עבד במשך כל הדורות
- "האחדות" - אנשים אחים אנחנו!
בשעת צרה הנשמות שלנו קוראות לנו להתאחד ובעזרת ה' יחד ננצח!

כל יהודי וכל יהודיה שנזכרים בחטופים בוודאי מרגישים צביטה בלב ושואלים את עצמם: איך אני יכול לעשות משהו כדי להחזיר אותם לביתם?
בזמן שחיילנו היקרים נלחמים בחזית ומוסרים נפש למען השבת החטופים, אנחנו מחוייבים לעשות את חלקנו הרוחני להצלחתם ולעורר את הזכות העצומה של ספר התורה שתשמור עליהם ותחזיר אותם הביתה בשלום.

סולידריות רוחנית לצד סולידריות גשמית!

אנחנו, יהודים מאמינים בני מאמינים, יודעים כי בורא עולם כל יכול ובשעה שהוא רואה את בניו מאוחדים ועושים הכל בעבור אחיהם הנמצאים בצרה ובשביה, מתעוררים רחמי שמים גדולים ובוודאי שנראה ניסים ונפלאות!

בברכתו של הגאון הינוקא החלטנו לכתוב עבורם את 'ספר התורה של החטופים'.

במיזם המרגש הזה תוכלו לבחור אותיות בספר התורה המרכיבות את שם הנופל או של החטוף, ובכך להנציח את נשמתם של הנופלים ולפעול לזכות חזרתם של השבויים הביתה.

מעלת מצוות פדיון שבויים

כך מתאר הרמב"ם את חשיבות מצוות פדיון שבויים:

"פדיון שבויים קודם לפרנסת עניים ולכסותן, ואין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים, שהשבוי הרי הוא בכלל הרעבים והצמאים והערומים ועומד בסכנת נפשות, ואין לך מצווה רבה כפדיון שבויים"!

כל מצווה עם אות בתורה יכולה להכריע את הכף, ובזכותכם נזכה יחד לראות את כל השבויים חוזרים לביתם בריאים ושלמים!

הצטרפו להשבת השבויים >>

מעלת מצוות כתיבת ספר תורה

מצוות כתיבת ספר תורה היא אחת מתרי"ג המצוות, וחז"ל הוסיפו על גודל מעלת כתיבת ספר תורה ואמרו על כך: "הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד" שנאמר על מי שכותב ספר תורה, ומשאילו לאחרים, ועל כן מי שביכולתו לקיים מצווה זו "מאוד צריך לקיימה", וכל הכותב ספר תורה "כאילו קיבלו מהר סיני". ובספר החינוך מובטח, שכל המקיים מצווה זו יהיה ברוך ויחכם הוא ובניו מאוד ועל כן צריך להשתדל ולחזר אחריה.

בשותפותכם בכתיבת אות בספר התורה, תזכו גם לקיים מצוות כתיבת ספר תורה וגם לקיים מצוות פדיון שבויים, גם מצוות "ואהבת לרעך כמוך" וגם לקיים את המצווה הנדירה של ערבות הדדית: "ומבשרך לא תתעלם" ובכך תביאו אליכם את הברכה הנצחית!

ויחד נזכה כולנו בקרוב לראות "ושבו בנים לגבולם"

להצטרפות להשבת החטופים >>

'על ארגון 'דורשי השם'

ארגון 'דורשי השם' הינו ארגון ללא מטרות רווח הפועל מתוך שליחות של צו השעה בראשותו של הרה''ג יחזקאל צמח שליט''א, בברכתו ובנשיאותו של הגאון הינוקא שליט''א.

בין פעילות הארגון, תלמידי חכמים המקדישים את מרצם וזמנם ודואגים במסירות להפצת יהדות מקרבת ואהבת ישראל, וכן למענה ותמיכה לנוער מתמודד ובמצוקה.

הארגון מאתר מאות משפיעים ומרצים מרחבי הארץ, על מנת לתת לבני נוער מענה וחוסן רוחני בתוך נחשולי התקופה והאתגרים הרוחניים שעובר עולם היהדות והדור שבפיתחנו במגוון אופנים וערוצים.

הארגון עוסק במסירות בקירוב רחוקים וקרובים ובהפצת אחדות ואהבת ישראל על פי דרכו והדרכתו של הגאון הינוקא, ומשנה לשנה אתגרי הארגון גדלים והביקוש אדיר.

בשותפותכם עם ארגון דורשי השם תזכו לתמוך בפעילות ענפה של זיכוי הרבים המאירה את דרכם של אלפים ורבבות ברחבי הארץ, ומצילה את עולמם ועתידם של בני נוער רבים.

להצטרפות להשבת החטופים >>

שליחת שמות לברכה לגאון הינוקא שליט"א

באפשרותכם לשלוח שמות לתפילה ולברכה אצל הגאון הינוקא הרב שלמה יהודה שליט"א שיברך אתכם בימים אלה, לישועה הפרטית שלכם ולמשיכת שפע.